Hiển thị một kết quả duy nhất

3,500,000
3,800,000
6,500,000
3,500,000
2,500,000
1,600,000
2,900,000
3,200,000
2,500,000