Hacker có thể vượt qua đăng nhập bằng vân tay trên một số dòng máy của Lenovo