Sửa Macbook đường Cách Mạng Tháng Tám

Sửa Macbook Cách Mạng Tháng Tám

SỬA MACBOOK Cách Mạng Tháng Tám GIÁ TỐT NHẤT TẠI GIA PHÁT COMPUTER:

 • GIA PHÁT COMPUTER hân hạnh giới thiệu đến Quý khách hàng dịch vụ sửa chữa Macbook chuyên nghiệp tại đường Cách Mạng Tháng Tám. Ngay khi Macbook gặp sự số, bạn hãy liên hệ ngay với Trung tâm Gia Phát để nhận được sự phục vụ tốt nhất.

 • Gia Phát sẽ thông báo chính xác hư hỏng và chi phí sửa chữa trong thời gian ngắn nhất

 • Đội ngũ kỹ thuật viên tận tâm, chuyên nghiệp.

 • Với trang thiết bị máy hàn chipset công nghệ mới Trung tâm Sửa Macbook Cách Mạng Tháng Tám sẽ xử lý nhanh chóng, chính xác vơí các hư hỏng.

DỊCH VỤ SỬA MACBOOK CỦA CHÚNG TÔI BAO GỒM CÁC LOẠI MÁY:

 

 • Sửa Macbook Pro Retina, 13-inch, Mid 2017 MPXQ2LL/A* tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro Retina, 13-inch, Mid 2017 BTO/CTO tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro Retina, 13-inch, Touch Mid 2017 MPXV2LL/A* tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro Retina, 13-inch, Touch Mid 2017 BTO/CTO tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro Retina, 13-inch, Late 2016 MLL42LL/A* tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro Retina, 13-inch, Late 2016 BTO/CTO tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro Retina, 13-inch, Touch Late 2016 MLH12LL/A* tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro Retina, 13-inch, Touch Late 2016 BTO/CTO tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro Retina, 13-inch, Early 2015 MF839LL/A* tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro Retina, 13-inch, Early 2015 MF841LL/A tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro Retina, 13-inch, Early 2015 MF843LL/A* tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro Retina, 13-inch, Mid 2014 MGX72LL/A* tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro Retina, 13-inch, Mid 2014 MGX92LL/A tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro Retina, 13-inch, Mid 2014 MGXD2LL/A tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro Retina, 13-inch, Late 2013 ME864 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro Retina, 13-inch, Late 2013 ME865 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro Retina, 13-inch, Late 2013 ME866 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro Retina, 13-inch, Early 2013 MD212 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro Retina, 13-inch, Early 2013 MD662 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro Retina, 13-inch, Late 2012 MD212 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro Retina, 13-inch, Late 2012 MD213 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro 13-inch, Mid 2012 MD101 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro 13-inch, Mid 2012 MD102 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro 13-inch, Late 2011 MD314 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro 13-inch, Late 2011 MD313 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro 13-inch, Early 2011 MC724 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro 13-inch, Early 2011 MC700 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro 13-inch, Mid 2010 MC375 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro 13-inch, Mid 2010 MC374 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro 13-inch, Mid 2009 MB991 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro 13-inch, Mid 2009 MB990 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro Retina, 15-inch, Touch Mid 2017 MPTR2LL/A* tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro Retina, 15-inch, Touch Mid 2017 MPTT2LL/A* tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro Retina, 15-inch, Touch Mid 2017 BTO/CTO tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro Retina, 15-inch, Touch Late 2015 MLH32LL/A* tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro Retina, 15-inch, Touch Late 2015 MLH42LL/A* tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro Retina, 15-inch, Touch Late 2015 BTO/CTO tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro Retina, 15-inch, Mid 2015 MJLQ2LL/A tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro Retina, 15-inch, Mid 2015 BTO/CTO tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro Retina, 15-inch, Mid 2015 MJLT2LL/Atại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro Retina, 15-inch, Mid 2015 MJLU2LL/A* tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro Retina, 15-inch, Mid 2014 MGXA2LL/A tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro Retina, 15-inch, Mid 2014 BTO/CTO tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro Retina, 15-inch, Mid 2014 MGXC2LL/A tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro Retina, 15-inch, Mid 2014 MGXG2LL/A tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro Retina, 15-inch, Late 2013 ME293 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro Retina, 15-inch, Late 2013 ME294 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro Retina, 15-inch, Early 2013 ME664 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro Retina, 15-inch, Early 2013 ME665 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro Retina, 15-inch, Mid 2012 MC975 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro Retina, 15-inch, Mid 2012 MC976 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro 15-inch, Mid 2012 MD103 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro 15-inch, Mid 2012 MD104 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro 15-inch, Late 2011 MD322 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro 15-inch, Late 2011 MD318 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro 15-Inch, Early 2011 MC723 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro 15-Inch, Early 2011 MC721 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro 15-inch, Mid 2010 MC373 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro 15-inch, Mid 2010 MC372 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro 15-inch, Mid 2010 MC371 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro 15-inch, Mid 2009 MB985 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro 15-inch, Mid 2009 MB986 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro 15-inch, 2.53GHz, Mid 2009 MC118 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro (15-inch, Late 2008) MB470 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro (15-inch, Late 2008) MB471 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro (15-inch, Late 2008) MC026 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro 15-inch, Early 2008 MB134 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro 15-inch, Early 2008 MB133 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro 17-inch, Late 2011 MD311 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro 17-inch, Early 2011 MC725 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro 17-inch, Mid 2010 MC024 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro 17-inch, Mid 2009 MC226 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro 17-inch, Early 2009 MB604 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro 17-inch, Late 2008 MB766 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Pro 17-inch, Early 2008 MB166 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Air 13-inch, Mid 2013 MD760 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Air 13-inch, Mid 2013 MD761 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Air 11-inch, Mid 2013 MD711 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Air 11-inch, Mid 2013 MD712 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Air 13-inch, Mid 2012 MD231 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Air 13-inch, Mid 2012 MD232 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Air 11-inch, Mid 2012 MD223 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Air 11-inch, Mid 2012 MD224 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Air 13-inch, Mid 2011 MC965 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Air 13-inch, Mid 2011 MC966 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Air 11-inch, Mid 2011 MC968 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Air 11-inch, Mid 2011 MC969 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Air 13-inch, Late 2010 MC503 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Air 13-inch, Late 2010 MC504 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook AIr 11-Inch, Late 2010 MC505 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook AIr 11-Inch, Late 2010 MC506 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Air 13-inch, Mid 2009 MC233 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Air 13-inch, Mid 2009 MC234 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Air 13-inch, Late 2008 MB543 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Air 13-inch, Late 2008 MB940 tại Cách Mạng Tháng Tám

 • Sửa Macbook Air 13-inch, Early 2008 MB003 tại Cách Mạng Tháng Tám

MỘT SỐ LỖI VỀ PHẦN CỨNG THƯỜNG GẶP TRÊN MACBOOK

 • Sửa Macbook không vào điện, bật nguồn không lên đèn nguồn không báo sáng…

 • Macbook không lên hình, màn hình trắng xoá máy vẫn khởi động os bình thường…

 • Macbook không nhận usb, không nhận âm thanh, wifi, DVD, bị liệt bàn phím….lỗi chip nam, lỗi chip bắc…..

 • Macbook màn hình nhoè nhiễu chạy treo táo, sụp nguồn, Dump xanh …

 • Macbook mất âm thanh, không có tiếng, méo tiếng rè tiếng …

 • Macbook không nhận phím, không nhận chuột…

 • Sửa Macbook không lên nguồn không lên hình rơi vỡ gãy bản lề …..

 • Thay chíp hm, thay chip vga cho Macbook

 • Thay mặt kính, màn hình, bàn phím, nâng cấp ram, HDD, SSD cho macbook

 • Cài đặt hệ điều hành window xp, window 7, window 8 WIN 10, Mac os cho các dòng máy Macbook white/Black , Macbook Air, Macbook pro, iMac…

 • THAY MÀN HÌNH MACBOOK LẤY NGAY

 • THAY PIN MACBOOK GIÁ CẠNH TRANH

 • BÁN SẠC MACBOOK CHÍNH HÃNG MỚI 100%

 • NÂNG CẤP RAM MACBOOK, CÓ ĐỦ CÁC LOẠI VÀ DUNG LƯỢNG LẪN BUS RAM

 • THAY Ổ SSD HDD NÂNG CẤP Ổ SSD HDD CHO MACBOOK PRO & AIR

 • SỬA CHỮA VÀ THAY THẾ BÀN PHÍM

 • THAY THẾ Ổ DVD MACBOOK (Optical Drive)

 • SỬA CHỮA VÀ THAY THẾ MAINBOARD

 

ĐỊA CHỈ TRUNG TÂM GIA PHÁT COMPUTER – CHUYÊN SỬA MACBOOK GIÁ RẺ TẠI ĐƯỜNG Cách Mạng Tháng Tám:

Địa Chỉ: 153 Đường Trần Văn Đang, P.11, Q.3, Tp HCM

Website: www.giaphatcomputer.com

Email: giaphatcomputer153@gmail.com

https://www.facebook.com/cuahangvitinhgiaphat/

Tư vấn kỹ thuật: 0933.418.610

Sửa chữa, bảo trì tại nhà riêng, Cơ quan: 0985 051 054

Kỹ thuật cài đặt phần mềm: 0965.142.938

Kinh doanh: 0988.293.251

Hotline: 028.668.47008

Thời gian làm việc từ thứ 2 – chủ nhật – 8h-21h (ngày lễ nghỉ)