Sửa Macbook đường Lê Văn Sỹ

Sửa Macbook Lê Văn Sỹ

SỬA MACBOOK Lê Văn Sỹ GIÁ TỐT NHẤT TẠI GIA PHÁT COMPUTER:

 • GIA PHÁT COMPUTER hân hạnh giới thiệu đến Quý khách hàng dịch vụ sửa chữa Macbook chuyên nghiệp tại đường Lê Văn Sỹ. Ngay khi Macbook gặp sự số, bạn hãy liên hệ ngay với Trung tâm Gia Phát để nhận được sự phục vụ tốt nhất.

 • Gia Phát sẽ thông báo chính xác hư hỏng và chi phí sửa chữa trong thời gian ngắn nhất

 • Đội ngũ kỹ thuật viên tận tâm, chuyên nghiệp.

 • Với trang thiết bị máy hàn chipset công nghệ mới Trung tâm Sửa Macbook Lê Văn Sỹ sẽ xử lý nhanh chóng, chính xác vơí các hư hỏng.

DỊCH VỤ SỬA MACBOOK CỦA CHÚNG TÔI BAO GỒM CÁC LOẠI MÁY:

 

 • Sửa Macbook Pro Retina, 13-inch, Mid 2017 MPXQ2LL/A* tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro Retina, 13-inch, Mid 2017 BTO/CTO tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro Retina, 13-inch, Touch Mid 2017 MPXV2LL/A* tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro Retina, 13-inch, Touch Mid 2017 BTO/CTO tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro Retina, 13-inch, Late 2016 MLL42LL/A* tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro Retina, 13-inch, Late 2016 BTO/CTO tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro Retina, 13-inch, Touch Late 2016 MLH12LL/A* tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro Retina, 13-inch, Touch Late 2016 BTO/CTO tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro Retina, 13-inch, Early 2015 MF839LL/A* tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro Retina, 13-inch, Early 2015 MF841LL/A tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro Retina, 13-inch, Early 2015 MF843LL/A* tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro Retina, 13-inch, Mid 2014 MGX72LL/A* tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro Retina, 13-inch, Mid 2014 MGX92LL/A tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro Retina, 13-inch, Mid 2014 MGXD2LL/A tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro Retina, 13-inch, Late 2013 ME864 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro Retina, 13-inch, Late 2013 ME865 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro Retina, 13-inch, Late 2013 ME866 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro Retina, 13-inch, Early 2013 MD212 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro Retina, 13-inch, Early 2013 MD662 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro Retina, 13-inch, Late 2012 MD212 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro Retina, 13-inch, Late 2012 MD213 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro 13-inch, Mid 2012 MD101 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro 13-inch, Mid 2012 MD102 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro 13-inch, Late 2011 MD314 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro 13-inch, Late 2011 MD313 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro 13-inch, Early 2011 MC724 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro 13-inch, Early 2011 MC700 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro 13-inch, Mid 2010 MC375 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro 13-inch, Mid 2010 MC374 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro 13-inch, Mid 2009 MB991 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro 13-inch, Mid 2009 MB990 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro Retina, 15-inch, Touch Mid 2017 MPTR2LL/A* tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro Retina, 15-inch, Touch Mid 2017 MPTT2LL/A* tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro Retina, 15-inch, Touch Mid 2017 BTO/CTO tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro Retina, 15-inch, Touch Late 2015 MLH32LL/A* tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro Retina, 15-inch, Touch Late 2015 MLH42LL/A* tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro Retina, 15-inch, Touch Late 2015 BTO/CTO tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro Retina, 15-inch, Mid 2015 MJLQ2LL/A tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro Retina, 15-inch, Mid 2015 BTO/CTO tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro Retina, 15-inch, Mid 2015 MJLT2LL/Atại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro Retina, 15-inch, Mid 2015 MJLU2LL/A* tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro Retina, 15-inch, Mid 2014 MGXA2LL/A tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro Retina, 15-inch, Mid 2014 BTO/CTO tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro Retina, 15-inch, Mid 2014 MGXC2LL/A tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro Retina, 15-inch, Mid 2014 MGXG2LL/A tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro Retina, 15-inch, Late 2013 ME293 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro Retina, 15-inch, Late 2013 ME294 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro Retina, 15-inch, Early 2013 ME664 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro Retina, 15-inch, Early 2013 ME665 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro Retina, 15-inch, Mid 2012 MC975 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro Retina, 15-inch, Mid 2012 MC976 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro 15-inch, Mid 2012 MD103 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro 15-inch, Mid 2012 MD104 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro 15-inch, Late 2011 MD322 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro 15-inch, Late 2011 MD318 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro 15-Inch, Early 2011 MC723 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro 15-Inch, Early 2011 MC721 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro 15-inch, Mid 2010 MC373 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro 15-inch, Mid 2010 MC372 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro 15-inch, Mid 2010 MC371 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro 15-inch, Mid 2009 MB985 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro 15-inch, Mid 2009 MB986 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro 15-inch, 2.53GHz, Mid 2009 MC118 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro (15-inch, Late 2008) MB470 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro (15-inch, Late 2008) MB471 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro (15-inch, Late 2008) MC026 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro 15-inch, Early 2008 MB134 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro 15-inch, Early 2008 MB133 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro 17-inch, Late 2011 MD311 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro 17-inch, Early 2011 MC725 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro 17-inch, Mid 2010 MC024 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro 17-inch, Mid 2009 MC226 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro 17-inch, Early 2009 MB604 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro 17-inch, Late 2008 MB766 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Pro 17-inch, Early 2008 MB166 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Air 13-inch, Mid 2013 MD760 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Air 13-inch, Mid 2013 MD761 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Air 11-inch, Mid 2013 MD711 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Air 11-inch, Mid 2013 MD712 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Air 13-inch, Mid 2012 MD231 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Air 13-inch, Mid 2012 MD232 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Air 11-inch, Mid 2012 MD223 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Air 11-inch, Mid 2012 MD224 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Air 13-inch, Mid 2011 MC965 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Air 13-inch, Mid 2011 MC966 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Air 11-inch, Mid 2011 MC968 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Air 11-inch, Mid 2011 MC969 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Air 13-inch, Late 2010 MC503 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Air 13-inch, Late 2010 MC504 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook AIr 11-Inch, Late 2010 MC505 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook AIr 11-Inch, Late 2010 MC506 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Air 13-inch, Mid 2009 MC233 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Air 13-inch, Mid 2009 MC234 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Air 13-inch, Late 2008 MB543 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Air 13-inch, Late 2008 MB940 tại Lê Văn Sỹ

 • Sửa Macbook Air 13-inch, Early 2008 MB003 tại Lê Văn Sỹ

MỘT SỐ LỖI VỀ PHẦN CỨNG THƯỜNG GẶP TRÊN MACBOOK

 • Sửa Macbook không vào điện, bật nguồn không lên đèn nguồn không báo sáng…

 • Macbook không lên hình, màn hình trắng xoá máy vẫn khởi động os bình thường…

 • Macbook không nhận usb, không nhận âm thanh, wifi, DVD, bị liệt bàn phím….lỗi chip nam, lỗi chip bắc…..

 • Macbook màn hình nhoè nhiễu chạy treo táo, sụp nguồn, Dump xanh …

 • Macbook mất âm thanh, không có tiếng, méo tiếng rè tiếng …

 • Macbook không nhận phím, không nhận chuột…

 • Sửa Macbook không lên nguồn không lên hình rơi vỡ gãy bản lề …..

 • Thay chíp hm, thay chip vga cho Macbook

 • Thay mặt kính, màn hình, bàn phím, nâng cấp ram, HDD, SSD cho macbook

 • Cài đặt hệ điều hành window xp, window 7, window 8 WIN 10, Mac os cho các dòng máy Macbook white/Black , Macbook Air, Macbook pro, iMac…

 • THAY MÀN HÌNH MACBOOK LẤY NGAY

 • THAY PIN MACBOOK GIÁ CẠNH TRANH

 • BÁN SẠC MACBOOK CHÍNH HÃNG MỚI 100%

 • NÂNG CẤP RAM MACBOOK, CÓ ĐỦ CÁC LOẠI VÀ DUNG LƯỢNG LẪN BUS RAM

 • THAY Ổ SSD HDD NÂNG CẤP Ổ SSD HDD CHO MACBOOK PRO & AIR

 • SỬA CHỮA VÀ THAY THẾ BÀN PHÍM

 • THAY THẾ Ổ DVD MACBOOK (Optical Drive)

 • SỬA CHỮA VÀ THAY THẾ MAINBOARD

 

ĐỊA CHỈ TRUNG TÂM GIA PHÁT COMPUTER – CHUYÊN SỬA MACBOOK GIÁ RẺ TẠI ĐƯỜNG Lê Văn Sỹ:

Địa Chỉ: 153 Đường Trần Văn Đang, P11, Q3, Tp HCM

Website: www.giaphatcomputer.com

Email: giaphatcomputer153@gmail.com

https://www.facebook.com/cuahangvitinhgiaphat/

Tư vấn kỹ thuật: 0933.418.610

Sửa chữa, bảo trì tại nhà riêng, Cơ quan: 0985 051 054

Kỹ thuật cài đặt phần mềm: 0965.142.938

Kinh doanh: 0988.293.251

Hotline: 028.668.47008

Thời gian làm việc từ thứ 2 – chủ nhật – 8h-21h (ngày lễ nghỉ)